Header rfcf

Länkar

CF-föreningar i utlandet

Canadian Cystic Fibrosis Foundation
CF Trust (England)
CFF – Cystisk Fibrosis Foundation (Nordamerika)
CFW – Cystic Fibrosis Worldwide
CFE – Cyctic Fibrosis Europe
Dansk Forening for Cystisk Fibrose
ECFS – European Cystic Fibrosis Society
European Thematic Network for Cystic Fibrosis
Nederlandse Cystic Fibrosis stichting
Norsk Forening for Cystisk Fibrose
RFFQ – Spanska CF föreningen

CF-relaterat

Arbetsgruppen för cystisk fibros i Läkaresällskapet
Livet som gåva – samverkansprojekt kring organdonation
Ronald MCDonald Hus
SoS kunskapsdatabas över små och mindre kända handikappgrupper – CF
Stockholms CF-center
yes2life – information om donations- och transplantationsfrågor
Ågrenska Hälsocentret för Barn
Västsvenska CF-center
Uppsala CF-center

Handikapp och funktionsnedsättning

Bostadsanpassning – information
Diskrimineringsombudsmannen
Donationsrådet
European Disability Forum (EDF)
EURORDIS – European Organisation for Rare Diseases
HandikappHistoriska Föreningen, hhf
Handikappupplysningen i Stockholms län
HAREC – Centrum för handikapp- och rehabiliteringsforskning
Myndigheten för delaktighet
Handikappförbunden
HSO Skåne
RFSU – om sexualitet och funktionshinder
IAPO – International Alliance of Patients Organisations
LegaTravel – resebyrå för funktionshindrade
SHIA – Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening
Statens institut för särskilt utbildningsstöd
Specialpedagogiska Institutet

Hälsa, medicin och forskning

Allt om Läkemedel – Tidning som vill vara uppdaterad på läkemedelsområdet ur patientens perspektiv
Apoteket
Dietisternas Riksförbund, DRF
Doktorn.com -"Hälso- och medicininformation via lättlästa artiklar, filmer, patientbroschyrer samt Tidskriften Doktorn"
FASS online
Gentekniknämnden
Handisam – myndigheten för handikappolitisk samordning
Hälsomålet – bra matvanor, rörelse, miljö och hälsa.
KK-stiftelsen
Livsviktigt – Landstingsförbundets nationella arbete för organ- och vävnadsdonation
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket TLV
Läkemedelsindustiföreningen, LIF
Läkemedelsverket
Medicinsk Access – Medicinsk tidskrift
Medicinska Forskningsrådet
Narkoswebben – Här kan barn som ska sövas få information om hur det kommer att gå till.
NetDoktor
Sjukvårdsrådgivningen 1177
Statens medicinsk-etiska råd

PCD-relaterat

Information about Immotile Cilia Syndrome
Socialstyrelsen – Små och mindre kända handikappgrupper -PCD

Övrigt

ABF – Arbetarnas Bildningsförbund
Arbetsmarknadsverket
Banco Fonder – stöd cystisk fibros genom att spara i Humanfonden!
Försäkringskassan
LIBRIS – bibliotekens webtjänst
Regeringskansliet
Riksdagen
Skolverket
Socialstyrelsen
Statistiska Centralbyrån (SCB)
Sveriges kommuner och landsting
Ågrenska familje- och vuxenvistelser

Md medlem2
Md kontaktaoss2
Md swish logo primary cmyk
Swisha ditt stöd till kampen för ett friskare liv med CF och PCD till 123 351 31 32.
Md qr kod
Md 90 konto logo rgb box
Stöd forskningen om cystisk fibros i samband med födelsedag, dop, giftermål eller dödsfall. Hela verksamheten kontrolleras av Svensk insamlingskontroll.
Md img 0099
Beställ armbandet med texten "Cure CF" i webbutiken och bidra till RfCF:s forskningsfond!
Md human
Humanfonden: spara med hjärtat!
Md unknown
Md antibiotikakollen
Md lederhausen annons
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub