Header rfcf

Beställ informationsbroschyrer

För att beställa

Skicka ett mejl till info@rfcf.se med information om:

  • Vad du vill beställa
  • Hur många du vill beställa
  • Namn
  • Gatuadress
  • Postnummer och ort
  • Telefonnummer
  • E-postadress


Andningsgymnastik

En presentation av de vanligaste behandlingsmetoderna vid CF. (A4-format)

Pris: 0:-

Pris för icke-medlemmar: 0:- + porto

Cystisk Fibros

En mer djupgående information om CF. (A4-format)

Pris: 0:-

Pris för icke-medlemmar: 0:- + porto

Detta är Riksförbundet Cystisk Fibros, RfCF

Kort presentation av förbundet. (A5-format)

Pris: 0:-

Pris för icke-medlemmar: 0:- + porto

En elev i Din Klass

Vägledning för lärare om cystisk fibros. (A5-format)

Pris: 0:-

Pris för icke-medlemmar: 0:- + porto

Historien om CF

En berättelse för barn om cystisk fibros. (från CF-bladet).
Text: Tonie Andersson. Bild: Nils Peterson. (A4-format)

Pris: 0:-

Pris för icke-medlemmar: 0:- + porto

Sån´t dom inte berättar för dig

Vägledning för en ung person med CF om sex- och samlevnadsfrågor. (A5-format)
Översatt av:
Överläkare Lena Mared
CF-sjuksköterska Inger Erwander
CF-sjuksköterska Kristina Ågårdh Fransson
CF-centrum Universitetssjukhuset i Lund

Pris: 0:-

Pris för icke-medlemmar: 0:- + porto

ID-kort

Det finns ID-kort för CF respektive PCD att beställa.
Kan vara bra att ha t ex vid resor m m.

Pris: 0:-

Pris för icke-medlemmar: 0:- + porto

PCD barn

En broschyr för barn med information om PCD - primär ciliär dyskinesi. (A4-format)

Pris: 0:-

Pris för icke-medlemmar: 0:- + porto


PCD Info från Socialstyrelsen

Kort sammanfattning av informationstexten i kunskapsdatabasen.

Pris: 0:-

Pris för icke-medlemmar: 0:- + porto

Vägledning för ansökan om Bilstöd

Vad bör du tänka på när du söker bilbidrag och vad har du rätt till? (A5-format)
CF respektive PCD

Pris: 0:-

Pris för icke-medlemmar: 0:- + porto

Vägledning för ansökan om Handikappersättning

Vad bör du tänka på när du söker handikappersättning och vad har du rätt till? (A5-format)
CF respektive PCD

Pris: 0:-

Pris för icke-medlemmar: 0:- + porto

Vägledning för ansökan om Vårdbidrag

Vad bör du tänka på när du söker vårdbidrag och vad har du rätt till? (A5-format)
CF respektive PCD

Pris: 0:-

Pris för icke-medlemmar: 0:- + porto

Md medlem2
Md kontaktaoss2
Md swish logo primary cmyk
Swisha ditt stöd till kampen för ett friskare liv med CF och PCD till 123 351 31 32.
Md qr kod
Md 90 konto logo rgb box
Stöd forskningen om cystisk fibros i samband med födelsedag, dop, giftermål eller dödsfall. Hela verksamheten kontrolleras av Svensk insamlingskontroll.
Md img 0099
Beställ armbandet med texten "Cure CF" i webbutiken och bidra till RfCF:s forskningsfond!
Md human
Humanfonden: spara med hjärtat!
Md unknown
Md antibiotikakollen
Md lederhausen annons
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub