Header rfcf


29 september 2020 Ricard Nergårdh (NT-rådets medicinska expert på sällsynta diagnoser)

Ricard Nergårdh berättar om hur ordnat införande går till, från forskning och horizon scanning, via marknadsgodkännande, TLV-subvention och NT-rådsrekommendation till läkarens förskrivning och patientens uppföljning.

27 oktober 2020 Gunnar C Hansson (professor i medicinsk och fysiologisk kemi vid Göteborgs universitet)

Hur börjar slemproblemen vid CF och varför blir de värre med åren? Vi får se nya filmer som förklarar det och också höra om hur slemmet påverkas av aktuella behandlingar och eventuella framtida.

3 november 2020 Kristina Radwan (projektledare vid RfCF)

Kristina Radwan berättar om sitt projekt Överlevare mot alla odds.

17 november 2020 Marita Gilljam (docent och överläkare vid Cystisk Fibrosmottagningen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset)

Marita Gilljam berättar om "Läkemedelsstudier vid CF & Clinical Trial Network". Varför ska man vara med i kliniska prövningar av nya läkemedel? Vad är Clinical Trial Network?

1 december 2020 Andreas Hager (grundare av Genia)

"Det är nu vi sår fröna för den vård vi har tillgång till om fem och tio år", säger Andreas Hager som i detta webinarium berättar om hur samarbetsprojektet "CF- och PCD-Atlas" har som ambition att följa en internationell rörelse för god och jämlik vård och skapa en svensk version av The Dartmouth Atlas of Health Care i USA. Därigenom hoppas man kunna guida CF- och PCD-vården in i framtiden och se till att vi alla kan följa arbetet med att se till att de som lever med diagnos får god och säker vård oavsett vem de är, hur de mår och var i landet de bor.

15 december 2020 Åsa Silfverplatz (kanslichef RfCF)

Åsa Silfverplatz, som har en bred bakgrund inom läkemedelsutveckling, berättar på ett övergripande sätt om hur nya terapier blir till från idé till färdigt läkemedel. Hur ser processen ut? Hur lång tid kan det ta?

26 januari 2021 Christina Kavouridou (läkare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg)

Christina Kavouridou berättar om nya riktlinjer för PCD. Hur ställer man diagnos? Vilka undersökningar görs och hur går utredningen till?

Md medlem2
Md kontaktaoss2
Md swish logo primary cmyk
Swisha ditt stöd till kampen för ett friskare liv med CF och PCD till 123 351 31 32.
Md qr kod
Md 90 konto logo rgb box
Stöd forskningen om cystisk fibros i samband med födelsedag, dop, giftermål eller dödsfall. Hela verksamheten kontrolleras av Svensk insamlingskontroll.
Md img 0099
Beställ armbandet med texten "Cure CF" i webbutiken och bidra till RfCF:s forskningsfond!
Md human
Humanfonden: spara med hjärtat!
Md unknown
Md antibiotikakollen
Md lederhausen annons
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub