Final

Utdelade forskningsmedel

2019

Stiftelsen Riksförbundet Cystisk Fibros Forskningsfond har beslutat om följande utdelning av stipendier och forskningsbidrag 2019

Marcus Svedberg Monitoring progression of lung disease in children with Cystic Fibrosis. (150 000 kr)

Anna Ermund New concepts for mucociliary clearence and airway protection (110 000 kr)

Eleonora Falk Samhällsstöd till barn med cystisk fibros och förutsättningarna för en vård på lika villkor (25 000 kr)

Melania Giorgetti Role of Cytokines and Ion Channels on mucus production and attachment to the airway epithelium (120 000 kr)

2018

Stiftelsen Riksförbundet Cystisk Fibros Forskningsfond har beslutat om följande utdelning av stipendier och forskningsbidrag 2018

Anna Ermund Mucus Transport Defects and Abnormal Mucus Unfolding in CF (182 000 kr)

Marcus Svedberg How to monitor CF lung disease in children (60 000 kr)

Maria Mårtensson Physical exercise and lung function in Swedish children and adolescents with CF: a population-based registry study (26 500 kr)

Chiara Gabbi Dissecting lipid metabolism in CF (300 000 kr)

Helga Elidotter Lungfunktion, diabetes och inflammation vid cystisk fibros (120 000 kr)

Emma Cafferey Oswald Faktorer i miljö och samsjuklighet som påverkar utfall hos barn och unga vuxna med CF (75 000 kr)

Lisa Påhlman Akuta och kroniska luftvägsinfektioner vid CF (83 300 kr)

Craig Wheelock Metabolic products of fatty acid supplementation in cystic fibrosis patients (250 000 kr)

2017

Stiftelsen Riksförbundet Cystisk Fibros Forskningsfond har beslutat om följande utdelning av stipendier och forskningsbidrag 2017

Anna Ermund, forskare vid Avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet beviljades medel för en studie som syftar till att öka kunskapen om kalciumbindning till slemmolekyler och dess betydelse för slemmets egenskaper i lungorna hos personer med CF. Något som på sikt kan leda till att bättre läkemedel kan utvecklas för att förhindra att slem ackumuleras i luftvägarna hos patienter med CF.

Lena Backström Eriksson, leg. Psykolog/Doktorand vid Stockholm CF-center/Divisionen för psykologi, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge beviljades medel för en studie med fokus på psykologiska aspekter av sjukdomen inom den växande gruppen av vuxna personer med CF. Det finns begränsad vetenskaplig kunskap på området och behovet av mer forskning är stort.

Md fjarillustration
Stöd RfCF genom att bli medlem!
Md swish logo primary cmyk
Swisha ditt stöd till kampen för ett friskare liv med CF och PCD till 123 351 31 32.
Md stodja
Md 90 konto
Stöd forskningen om CF och PCD i samband med födelsedag, dop, giftermål eller dödsfall. Ange på talongen att ni vill stödja forskningen för CF eller PCD. Hela verksamheten kontrolleras av Svenska insamlingskontroll. PG: 90 02 28 - 8
Md img 0099
Beställ armbandet med texten "Cure CF" i webbutiken och bidra till RfCF:s forskningsfond!
Md donera mera
Md human
Humanfonden: spara med hjärtat!
Md unknown
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub