Header rfcf

Utdelade forskningsmedel

2021

Stiftelsen Riksförbundet Cystisk Fibros Forskningsfond har beslutat om följande utdelning av stipendier och forskningsbidrag 2021

Efraim Westholm Biomarkers and the aetiology of beta-cell dysfunction in cystic fibrosis-related diabetes mellitus. (103 300 kr)

Lisa Påhlman Luftvägsinfektioner och inflammatoriskt svar vid cystisk fibros. (121 000 kr)

Jenny Gustafsson Goblet cells as regulators of gut immunity - a novel take on the pathogenesis of gastrointestinal disease in CF. (100 000 kr)

Brendan Dolan The role of airway mucus in the development of Cystic Fibrosis related disease. (174 000 kr)

2020

Stiftelsen Riksförbundet Cystisk Fibros Forskningsfond har beslutat om följande utdelning av stipendier och forskningsbidrag 2020

Marcus Svedberg Clinical use of Multiple Breath Washout in pulmonary exacerbation, children with Cystic Fibrosis, a multicenter randomized controlled study (90 000 kr)

Niklas Sinderholm Sposato Bröstkorgsmobilitet vid Cystisk Fibros (50 000 kr)

Anna Ermund New Concepts for Understanding Mucus Accumulation in Cystic Fibrosis (120 000 kr)

Anna Törnberg Muskelfunktion, fysisk kapacitet och fysisk aktivitet hos personer med Cystisk fibros (25 000 kr)

Malin Flodström Tullberg Antiviral immunity and new vaccines for early intervention and prevention of lung disease in Cystic Fibrosis (100 000 kr)

Peter Lind Förutsäga och styra evolutionen av antibiotikaresistens hos bakterien Pseudomonas Aeruginosa (65 000 kr)

Ulrika Lindberg BPI-ANCA som utvärdering av Orkambi (45 000 kr)

Melania Giorgetti Role of Cytokines and Ion Channels on mucus production and attachment to the airway epithelium (120 000 kr)

Eleonora Falk Samhällsstöd för barn med cystisk fibros och förutsättningarna för en vård på lika villkor. (50 000 kr)

2019

Stiftelsen Riksförbundet Cystisk Fibros Forskningsfond har beslutat om följande utdelning av stipendier och forskningsbidrag 2019

Marcus Svedberg Monitoring progression of lung disease in children with Cystic Fibrosis. (150 000 kr)

Anna Ermund New concepts for mucociliary clearence and airway protection (110 000 kr)

Eleonora Falk Samhällsstöd till barn med cystisk fibros och förutsättningarna för en vård på lika villkor (25 000 kr)

Melania Giorgetti Role of Cytokines and Ion Channels on mucus production and attachment to the airway epithelium (120 000 kr)

2018

Stiftelsen Riksförbundet Cystisk Fibros Forskningsfond har beslutat om följande utdelning av stipendier och forskningsbidrag 2018

Anna Ermund Mucus Transport Defects and Abnormal Mucus Unfolding in CF (182 000 kr)

Marcus Svedberg How to monitor CF lung disease in children (60 000 kr)

Maria Mårtensson Physical exercise and lung function in Swedish children and adolescents with CF: a population-based registry study (26 500 kr)

Chiara Gabbi Dissecting lipid metabolism in CF (300 000 kr)

Helga Elidotter Lungfunktion, diabetes och inflammation vid cystisk fibros (120 000 kr)

Emma Cafferey Oswald Faktorer i miljö och samsjuklighet som påverkar utfall hos barn och unga vuxna med CF (75 000 kr)

Lisa Påhlman Akuta och kroniska luftvägsinfektioner vid CF (83 300 kr)

Craig Wheelock Metabolic products of fatty acid supplementation in cystic fibrosis patients (250 000 kr)

2017

Stiftelsen Riksförbundet Cystisk Fibros Forskningsfond har beslutat om följande utdelning av stipendier och forskningsbidrag 2017

Anna Ermund, forskare vid Avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet beviljades medel för en studie som syftar till att öka kunskapen om kalciumbindning till slemmolekyler och dess betydelse för slemmets egenskaper i lungorna hos personer med CF. Något som på sikt kan leda till att bättre läkemedel kan utvecklas för att förhindra att slem ackumuleras i luftvägarna hos patienter med CF.

Lena Backström Eriksson, leg. Psykolog/Doktorand vid Stockholm CF-center/Divisionen för psykologi, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge beviljades medel för en studie med fokus på psykologiska aspekter av sjukdomen inom den växande gruppen av vuxna personer med CF. Det finns begränsad vetenskaplig kunskap på området och behovet av mer forskning är stort.

Md medlem2
Md kontaktaoss2
Md swish logo primary cmyk
Swisha ditt stöd till kampen för ett friskare liv med CF och PCD till 123 351 31 32.
Md qr kod
Md 90 konto logo rgb box
Stöd forskningen om cystisk fibros i samband med födelsedag, dop, giftermål eller dödsfall. Hela verksamheten kontrolleras av Svensk insamlingskontroll.
Md img 0099
Beställ armbandet med texten "Cure CF" i webbutiken och bidra till RfCF:s forskningsfond!
Md human
Humanfonden: spara med hjärtat!
Md unknown
Md antibiotikakollen
Md lederhausen annons
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub