Final

Utdelade forskningsmedel

2017

Anna Ermund, forskare vid Avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet beviljades medel för en studie som syftar till att öka kunskapen om kalciumbindning till slemmolekyler och dess betydelse för slemmets egenskaper i lungorna hos personer med CF. Något som på sikt kan leda till att bättre läkemedel kan utvecklas för att förhindra att slem ackumuleras i luftvägarna hos patienter med CF.

Lena Backström Eriksson, leg. Psykolog/Doktorand vid Stockholm CF-center/Divisionen för psykologi, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge beviljades medel för en studie med fokus på psykologiska aspekter av sjukdomen inom den växande gruppen av vuxna personer med CF. Det finns begränsad vetenskaplig kunskap på området och behovet av mer forskning är stort.

Md sk rmbild  3
Md swish logo primary cmyk
Swisha ditt stöd till kampen för ett friskare liv med CF och PCD till 123 351 31 32.
Md 90 konto
Stöd forskningen om CF och PCD i samband med födelsedag, dop, giftermål eller dödsfall. Ange på talongen att ni vill stödja forskningen för CF eller PCD. Hela verksamheten kontrolleras av Svenska insamlingskontroll. PG: 90 02 28 - 8
Md cf blad
Stöd RfCf genom att bli medlem! Medlemskapet inkl bl a CF-bladet 4 nr/år.
Md img 0099
Beställ armbandet med texten "Cure CF" i webbutiken och bidra till RfCF:s forskningsfond!
Md donera mera
Md  logga fonden citronfj rilen
Md human
Humanfonden: spara med hjärtat!
Md unknown
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub