Final

Familjen Alvar Brodins Minnesfond

Familjen Alvar Brodins Minnesfond

Minnesfonden har till ändamål att stödja personer med cystisk fibros och deras familjer, när det gäller angelägenheter, som inte åvilar stat, landsting och kommun. Endast medlemmar i RfCF beviljas medel.

Praxis för fondens bidrag är att de som mest omfattar 5 000 kronor och ges till ändamål som går utöver ordinarie levnadsomkostnader och för behov som beror på livet med CF.

Förbundsstyrelsen beslutar om inkommande ansökningar vid närmast följande styrelsemöte. Nya sökande prioriteras.

Ansökan i brevform skickas till Riksförbundet Cystisk Fibros, Kungsgatan 64, 753 41 Uppsala eller till ansokan@rfcf.se

Utbetalning av bidragen sker efter att rekvisition samt kvitton skickats till ovanstående adress.

Md fjarillustration
Stöd RfCF genom att bli medlem!
Md swish logo primary cmyk
Swisha ditt stöd till kampen för ett friskare liv med CF och PCD till 123 351 31 32.
Md stodja
Md 90 konto
Stöd forskningen om CF och PCD i samband med födelsedag, dop, giftermål eller dödsfall. Ange på talongen att ni vill stödja forskningen för CF eller PCD. Hela verksamheten kontrolleras av Svenska insamlingskontroll. PG: 90 02 28 - 8
Md img 0099
Beställ armbandet med texten "Cure CF" i webbutiken och bidra till RfCF:s forskningsfond!
Md donera mera
Md human
Humanfonden: spara med hjärtat!
Md unknown
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub