Header rfcf

Familjen Alvar Brodins Minnesfond

Familjen Alvar Brodins Minnesfond

Minnesfonden har till ändamål att stödja personer med cystisk fibros och deras familjer, när det gäller angelägenheter, som inte åvilar stat, landsting och kommun. Endast medlemmar i RfCF beviljas medel.

Praxis för fondens bidrag är att de som mest omfattar 5 000 kronor och ges till ändamål som går utöver ordinarie levnadsomkostnader och för behov som beror på livet med CF.

Förbundsstyrelsen beslutar om inkommande ansökningar vid närmast följande styrelsemöte. Nya sökande prioriteras.

Ansökan skickas till ansokan@rfcf.se eller till Riksförbundet Cystisk Fibros, Kungsgatan 64, 75341 Uppsala.

Utbetalning av bidragen sker efter att rekvisition samt kvitton skickats till ovanstående adress.

Md medlem2
Md kontaktaoss2
Md swish logo primary cmyk
Swisha ditt stöd till kampen för ett friskare liv med CF och PCD till 123 351 31 32.
Md qr kod
Md 90 konto logo rgb box
Stöd forskningen om cystisk fibros i samband med födelsedag, dop, giftermål eller dödsfall. Hela verksamheten kontrolleras av Svensk insamlingskontroll.
Md img 0099
Beställ armbandet med texten "Cure CF" i webbutiken och bidra till RfCF:s forskningsfond!
Md human
Humanfonden: spara med hjärtat!
Md unknown
Md antibiotikakollen
Md lederhausen annons
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub