Final

CF-Centra i Sverige


Det finns fyra CF-centrer i Sverige; Stockholm, Lund, Göteborg och Uppsala

Kontaktuppgifter till CF-centrer i Sverige:
Stockholms CF-center, Karolinska universitetssjukhus, Huddinge 141 86 STOCKHOLM,
08 585 800 00.
Hemsida: Stockholms CF Center,


Uppsala CF Center, Akademiska Barnsjukhuset 751 85 UPPSALA,
018 611 00 00, e-mail: cf@akademiska.se

Hemsida: Uppsala CF Center


Göteborgs CF Center, Drottnings Silias Barn- och ungdomssjukhus, 416 85 Göteborg (barn)

Göteborgs CF Center, Sahlgrenska sjukhuset, Gröna stråket9, 413 45 Göteborg

04631 343 40 00, e-mail vastsv.cf@vgregion.se.
Hemsida: Göteborgs CF Center


Lunds CF Center, Barn- och Ungdomssjukhuset, Universitetssjukhuset, 221 85 Lund (barn)

Lunds CF Center, Lungmott, Dagvård, plan 8, Universitetsjukhuset, 221 85 Lund (vuxna)

046 46 17 10 00.

Md fjarillustration
Stöd RfCF genom att bli medlem!
Md swish logo primary cmyk
Swisha ditt stöd till kampen för ett friskare liv med CF och PCD till 123 351 31 32.
Md stodja
Md 90 konto
Stöd forskningen om CF och PCD i samband med födelsedag, dop, giftermål eller dödsfall. Ange på talongen att ni vill stödja forskningen för CF eller PCD. Hela verksamheten kontrolleras av Svenska insamlingskontroll. PG: 90 02 28 - 8
Md img 0099
Beställ armbandet med texten "Cure CF" i webbutiken och bidra till RfCF:s forskningsfond!
Md donera mera
Md human
Humanfonden: spara med hjärtat!
Md unknown
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub