Final

Forskningsfonder

Stiftelsen Riksförbundet Cystisk Fibros Forskningsfond samt Anders Malmstens minnesfond:

Syfte: Att främja och stödja den vetenskapliga forskningen rörande cystisk fibros. Att stödja framtagandet av nya undersöknings- och behandlingsmetoder avseende cystisk fibros. Att främja forskning rörande CF-patientens och CF-familjens sociala situation.

Beslutande organ: Styrelsen för Stiftelsen Riksförbundets Cystisk Fibros Forskningsfond.

Stiftelsen Riksförbundet Cystisk Fibros Forskningsfond samt Stiftelsen Anders Malmstens Minnesfond utannonserar härmed stipendier och forskningsanslag för att bedriva forskning kring basal, klinisk och social problematik om cystisk fibros.

Ansökan inklusive CV och scannade bilagor kan mailas till info@rfcf.se eller skickas i fyra exemplar till Stiftelsen Riksförbundet Cystisk Fibros Forskningsfond och Stiftelsen Anders Malmstens Minnesfond, RfCFs kansli, Kungsgatan 64, 753 41 Uppsala.

Vänligen använd nedanstående ansökningsblanketten.

Ansökan ska vara kansliet tillhanda senast 1 okt 2018.

Ofullständig eller för sent inkommen ansökan beaktas ej. Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska.

Md sk rmbild  3
Md swish logo primary cmyk
Swisha ditt stöd till kampen för ett friskare liv med CF och PCD till 123 351 31 32.
Md 90 konto
Stöd forskningen om CF och PCD i samband med födelsedag, dop, giftermål eller dödsfall. Ange på talongen att ni vill stödja forskningen för CF eller PCD. Hela verksamheten kontrolleras av Svenska insamlingskontroll. PG: 90 02 28 - 8
Md cf blad
Stöd RfCf genom att bli medlem! Medlemskapet inkl bl a CF-bladet 4 nr/år.
Md img 0099
Beställ armbandet med texten "Cure CF" i webbutiken och bidra till RfCF:s forskningsfond!
Md donera mera
Md  logga fonden citronfj rilen
Md human
Humanfonden: spara med hjärtat!
Md unknown
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub