Header rfcf

Forskningsfonder

Stiftelsen Riksförbundet Cystisk Fibros Forskningsfond samt Anders Malmstens minnesfond:

Syfte: Att främja och stödja den vetenskapliga forskningen rörande cystisk fibros. Att stödja framtagandet av nya undersöknings- och behandlingsmetoder avseende cystisk fibros. Att främja forskning rörande CF-patientens och CF-familjens sociala situation.

Beslutande organ: Styrelsen för Stiftelsen Riksförbundets Cystisk Fibros Forskningsfond.

Stiftelsen Riksförbundet Cystisk Fibros Forskningsfond samt Stiftelsen Anders Malmstens Minnesfond utannonserar härmed stipendier och forskningsanslag för att bedriva forskning kring basal, klinisk och social problematik om cystisk fibros.

Ansökan inklusive CV och scannade bilagor kan mailas till ansokan@rfcf.se eller skickas i fyra exemplar till Stiftelsen Riksförbundet Cystisk Fibros Forskningsfond och Stiftelsen Anders Malmstens Minnesfond, RfCFs kansli, Kungsgatan 64, 753 41 Uppsala.

Vänligen använd nedanstående ansökningsblanketten.

Ansökan ska vara kansliet tillhanda senast 1 okt 2023.

Ofullständig eller för sent inkommen ansökan beaktas ej. Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska.

Vill du att din ansökan även ska bedömas av Erica Lederhausens Minnesstiftelse anger du det på ansökningsblanketten. RfCF kommer då att vidarebefordra ansökan till ansvarig i bedömningsgruppen för Erica Lederhausens Minnesstiftels. Respektive styrelse bestämmer över hur de egna anslagen fördelas. Beslut meddelas av respektive organisation.

http://lederhausen.se

Md medlem2
Md kontaktaoss2
Md swish logo primary cmyk
Swisha ditt stöd till kampen för ett friskare liv med CF och PCD till 123 351 31 32.
Md qr kod
Md 90 konto logo rgb box
Stöd forskningen om cystisk fibros i samband med födelsedag, dop, giftermål eller dödsfall. Hela verksamheten kontrolleras av Svensk insamlingskontroll.
Md img 0099
Beställ armbandet med texten "Cure CF" i webbutiken och bidra till RfCF:s forskningsfond!
Md human
Humanfonden: spara med hjärtat!
Md unknown
Md antibiotikakollen
Md lederhausen annons
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub