Final

Internationell samverkan


RfCF har sedan bildandet 1969 aktivt deltagit i den internationella CForganisationens – Cystic Fibrosis Worldwide (CFW), fd ICF(M)A – verksamhet.

Vuxna med CF har tidigare haft en egen internationell organisation – IACFA (International Association of Cystic Fibrosis Adults). Denna organisation bildar tillsammans med fd ICF(M)A sedan 2002 CFW.
Det tidigare IACFA-bladet heter numera CFW Newsletter och ges ut av CFW och finns endast på www.CFWW.org.

CF Europe – en europeisk organisation för CF-förbund i Europa – bildades 2003

Sedan 80-talets början finns ett samarbete mellan de nordiska CF-föreningarna, CF-NORDEN.

Inom den medicinska sektorn sker det europeiska samarbetet bl a inom ECFS (European Cystic Fibrosis Society).

RfCF bidrar genom fonder ekonomiskt till att medicinsk personal och forskare ges möjligheter till internationellt utbyte genom deltagande i kongresser m m.

RfCF är med i CFE, den euopeiska organisationen för nationella CF-föreningar. VFE har startat en faktahemsida om CF.
Den heter www.wikicf.com och är på engelska.

Internationella konferenser
2015:
10-13 juni 38th European Cystic Fibrosis Conference, Bryssel, Belgien
17-19 oktober Nordamerikanska CF-konferensen, Phoenix, Arizona

PCD-preliminär ciliär dyskenesi

Cilipathy Alliance
Syscilia

Md fjarillustration
Stöd RfCF genom att bli medlem!
Md swish logo primary cmyk
Swisha ditt stöd till kampen för ett friskare liv med CF och PCD till 123 351 31 32.
Md stodja
Md 90 konto
Stöd forskningen om CF och PCD i samband med födelsedag, dop, giftermål eller dödsfall. Ange på talongen att ni vill stödja forskningen för CF eller PCD. Hela verksamheten kontrolleras av Svenska insamlingskontroll. PG: 90 02 28 - 8
Md img 0099
Beställ armbandet med texten "Cure CF" i webbutiken och bidra till RfCF:s forskningsfond!
Md donera mera
Md human
Humanfonden: spara med hjärtat!
Md unknown
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub