Header rfcf

Cecilia Falkmans Minnesfond

Stiftelsen Cecilia Falkmans Minnesfond
Fonden har till ändamål att främja vetenskaplig, klinisk och social forskning samt annan verksamhet rörande cystisk fibros genom att i första hand bidra till utbildning, information och erfarenhetsutbyte av såväl medicinsk personal som andra personer verksamma med att bekämpa cystisk fibros. Företräde ges för aktiv medverkan vilken skall styrkas genom bifogat abstrakt eller kopia av inbjudan.

Ansökan ska innehålla information om vilken utbildning, information eller erfarenhetsutbyte som avses. Det ska tydligt framgå när, var och hur bidraget skall användas. Bifoga gärna eventuellt kurs- eller mötesprogram.

Ändamålet för sökt bidrag skall anges samt önskat belopp. Ofullständig eller för sent inkommen ansökan beaktas ej. Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska.


Ansökan skall ställas till:
Riksförbundet Cystisk Fibros/Stiftelsen Cecilia Falkmans Minnesfond

Kungsgatan 64, 753 41 Uppsala.

Eller till ansokan@rfcf.se

Ansökningsdatum är 1 februari och 1 oktober 2023.

Utbetalning av bidragen sker efter att rekvisition samt kvitton skickats till ovanstående adress.

Md medlem2
Md kontaktaoss2
Md swish logo primary cmyk
Swisha ditt stöd till kampen för ett friskare liv med CF och PCD till 123 351 31 32.
Md qr kod
Md 90 konto logo rgb box
Stöd forskningen om cystisk fibros i samband med födelsedag, dop, giftermål eller dödsfall. Hela verksamheten kontrolleras av Svensk insamlingskontroll.
Md img 0099
Beställ armbandet med texten "Cure CF" i webbutiken och bidra till RfCF:s forskningsfond!
Md human
Humanfonden: spara med hjärtat!
Md unknown
Md antibiotikakollen
Md lederhausen annons
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub