Final

Cecilia Falkmans Minnesfond

Stiftelsen Cecilia Falkmans Minnesfond
Fonden har till ändamål att främja vetenskaplig, klinisk och social forskning samt annan verksamhet rörande cystisk fibros genom att i första hand bidra till utbildning, information och erfarenhetsutbyte av såväl medicinsk personal som andra personer verksamma med att bekämpa cystisk fibros. Företräde ges för aktiv medverkan vilken skall styrkas genom bifogat abstrakt eller kopia av inbjudan.

Ansökan ska innehålla information om vilken utbildning, information eller erfarenhetsutbyte som avses. Det ska tydligt framgå när, var och hur bidraget skall användas. Bifoga gärna eventuellt kurs- eller mötesprogram.

Ändamålet för sökt bidrag skall anges samt önskat belopp. Ofullständig eller för sent inkommen ansökan beaktas ej. Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska.


Ansökan skall ställas till:
Riksförbundet Cystisk Fibros/Stiftelsen Cecilia Falkmans Minnesfond

Kungsgatan 64, 753 41 Uppsala.

Eller till info@rfcf.se

Ansökningsdatum är 15 februari och 1 oktober 2018.

Med anledning av att den Nordamerikanska CF-konferens är 18 oktober 2018 har fondstyrelsen ett extra möte i september för att kunna behandla ansökningar som inkommit före 1 september 2018. Vill man få besked innan oktober ska ansökan alltså sändas in senast 1 september. Ansökningar fram till 1 oktober accepteras, men besked kommer inte kunna ges före 18 oktober.

Utbetalning av bidragen sker efter att rekvisition samt kvitton skickats till ovanstående adress.

Md sk rmbild  3
Md swish logo primary cmyk
Swisha ditt stöd till kampen för ett friskare liv med CF och PCD till 123 351 31 32.
Md 90 konto
Stöd forskningen om CF och PCD i samband med födelsedag, dop, giftermål eller dödsfall. Ange på talongen att ni vill stödja forskningen för CF eller PCD. Hela verksamheten kontrolleras av Svenska insamlingskontroll. PG: 90 02 28 - 8
Md cf blad
Stöd RfCf genom att bli medlem! Medlemskapet inkl bl a CF-bladet 4 nr/år.
Md img 0099
Beställ armbandet med texten "Cure CF" i webbutiken och bidra till RfCF:s forskningsfond!
Md donera mera
Md  logga fonden citronfj rilen
Md human
Humanfonden: spara med hjärtat!
Md unknown
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub