Header rfcf

Kvalitetsregister för cystisk fibros

I samhället finns många register där vi alla i olika omfattning finns registrerade så som bilregistret, brottsregistret och donationsregistret m.m. Den ganska nya typ av register som rör cystisk fibros heter Nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg. Antalet befintliga nationella kvalitetsregister 2015, för olika diagnoser, var 89 stycken samt 18 registerkandidater. Satsningen på registren från samhällets sida, genom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen, sker i linje med ett förbättringsarbete som görs inom vården där data från registren används. Satsningen ska leda till förbättringar i vården, ökad öppenhet, dialog och tillgång till data även för patienterna genom patientrelaterade mått samt genom patientmedverkan i styrgrupperna för respektive register. Registren ska också öka möjligheten till ny forskning.

Md medlem2
Md kontaktaoss2
Md swish logo primary cmyk
Swisha ditt stöd till kampen för ett friskare liv med CF och PCD till 123 351 31 32.
Md qr kod
Md 90 konto logo rgb box
Stöd forskningen om cystisk fibros i samband med födelsedag, dop, giftermål eller dödsfall. Hela verksamheten kontrolleras av Svensk insamlingskontroll.
Md img 0099
Beställ armbandet med texten "Cure CF" i webbutiken och bidra till RfCF:s forskningsfond!
Md human
Humanfonden: spara med hjärtat!
Md unknown
Md antibiotikakollen
Md lederhausen annons
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub