Header rfcf

När det inte fungerar

NÄR DET INTE FUNGERAR

Om det uppstår problem i kontakten med myndigheter finns det olika instanser du kan vända dig till.

Inspektionen för vård och omsorg

Om du anser att det finns allvarliga brister eller missförhållanden i socialtjänstens verksamheter enligt socialtjänstlagen eller LSS kan du kontakta Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO är den myndighet som ser till att socialtjänsten följer reglerna. Har du beviljats en insats enligt socialtjänstlagen eller LSS men inte fått den inom tre månader kan kommunen tvingas betala böter. Kommunen är skyldig att anmäla beslut som inte verkställts till IVO. Det är sedan förvaltningsrätten som prövar frågan om särskild avgift: ivo.se

Justitieombudsmannen

Anser du att en myndighet behandlat dig felaktigt eller orättvist kan du klaga hos Justitieombudsmannen (JO). Du bör klaga inom två år efter att myndigheten behandlat ditt ärende. JO granskar om myndigheter och tjänstemän följer lagar och förordningar och kan kritisera en myndighet men inte ändra på beslut eller domar. Har någon begått en brottslig handling i tjänsten kan JO väcka åtal för tjänstefel eller annat brott: jo.se

Läkemedelsförsäkringen

Om du tror att du skadats av ett läkemedel som sålts och lämnats ut i Sverige kan du göra en anmälan till Läkemedelsförsäkringen: lff.se

Patientnämnden

Är du inte nöjd med vård, bemötande eller omhändertagande som du eller någon närstående fått, kan du kontakta patientnämnden som är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla landsting/regioner: ivo.se

Patientskada

Drabbas du av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Du måste anmäla en skada inom tre år. Anmälan skickas till LÖF – Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag: lof.se

Synpunkter och klagomål

Har du synpunkter eller klagomål som rör hälso- och sjukvården eller socialtjänsten kan du prata med den berörda personalen eller chefen för verksamheten. Du kan också lämna dina synpunkter och klagomål skriftligt. Ofta finns ett formulär på verksamhetens hemsida eller en blankett du kan använda. Du ska få svar inom fyra veckor: socialstyrelsen.se

Md medlem2
Md kontaktaoss2
Md swish logo primary cmyk
Swisha ditt stöd till kampen för ett friskare liv med CF och PCD till 123 351 31 32.
Md qr kod
Md 90 konto logo rgb box
Stöd forskningen om cystisk fibros i samband med födelsedag, dop, giftermål eller dödsfall. Hela verksamheten kontrolleras av Svensk insamlingskontroll.
Md img 0099
Beställ armbandet med texten "Cure CF" i webbutiken och bidra till RfCF:s forskningsfond!
Md human
Humanfonden: spara med hjärtat!
Md unknown
Md antibiotikakollen
Md lederhausen annons
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub