Final

Välkommen till RfCF

Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) är en organisation som arbetar för ett bättre och friskare liv, både för de som har cystisk fibros (CF) eller primär ciliär dyskinesi (PCD) och för deras familjer. Det gör vi på en rad olika sätt; bättre och tydligare information, vi involverar barn och unga, ordnar aktiviteter som skapar samhörighet och ger stöd, och genom våra fonder ger förbundet ekonomiskt stöd till vårdutveckling och forskning.

RfCF ger stöd åt vetenskaplig forskning. Läs mer på Forskningsfonder

Vill du/ni bli medlem i RfCF? Läs mer om medlemskap

Md md collage4

Orkambi - ny ansökan

13 jan, 2018
RFCF hade idag möte med Vertex som meddelade att de har nu på nytt lämnat in sin ansökan gällande subvention av Orkambi till TLV. Vertex ansökan gäller även för homozygota delta508 patienter från 6 års ålder. ”Givetvis frustrerande att processen fortfarande inte är klar, men bra att det nu fortsätter framåt i alla fall.” Johan Moström

Orkambi

12 jan, 2018
Vertex tillkännagav den 10 januari 2018 att Europeiska kommissionen(EMA) har beviljat förlängning av godkännandet för försäljning av ORKAMBI® (lumacaftor / ivacaftor), det första läkemedlet för behandling av den bakomliggande orsaken till cystisk fibros (CF) hos personer med två kopior av F508del-mutationen, för att inkludera barn i åldrarna 6 till 11. De godkännanden som EMA utfärdar gäller för hela EU, alltså även i Sverige. Det innebär att när TLV och Vertex återupptar sina förhandlingar för Sveriges del så kommer det att innefatta behandling för patienter från 6 års ålder.

Vår nya kanslichef

12 jan, 2018
Nu har vår nya kanslichef Åsa Silfverplatz börjat sin tjänst! Det känns väldigt roligt och spännande. Hoppas du ska trivas med oss. Välkommen, Åsa!

Inbjudan till kursdag/årskongress i april 2018

2 jan, 2018
I den inbjudan som skickats ut till alla medlemmar i RfCF har det blivit ett fel på sista sidan. Se rättelse i bilden nedan.

Arbetsgruppen för cystisk fibros(ACF) angående Vertex tillbakadragande av Orkambiansökan

20 dec, 2017
Efter det tråkiga beskedet om Orkambi vill Arbetsgruppen för cystisk fibros nå ut med information angående hur de tänker arbeta vidare i frågan. Så här skriver de i ett brev till RfCF: Läs mer
Här visas nyheter.
Här visas nyheter.
Md sk rmbild  3
Md swish logo primary cmyk
Swisha ditt stöd till kampen för ett friskare liv med CF och PCD till 123 351 31 32.
Md 90 konto
Stöd forskningen om CF och PCD i samband med födelsedag, dop, giftermål eller dödsfall. Ange på talongen att ni vill stödja forskningen för CF eller PCD. Hela verksamheten kontrolleras av Svenska insamlingskontroll. PG: 90 02 28 - 8
Md cf blad
Stöd RfCf genom att bli medlem! Medlemskapet inkl bl a CF-bladet 4 nr/år.
Md img 0099
Beställ armbandet med texten "Cure CF" i webbutiken och bidra till RfCF:s forskningsfond!
Md gava
Md donera mera
Md  logga fonden citronfj rilen
Md human
Humanfonden: spara med hjärtat!
Md genia
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub