Final

Gåvor

Telefon 2016 076

Minnesgåva

Hedra minnet av en avliden genom att stödja Kampen för friskare liv med CF och PCD eller Riksförbundet Cystisk Fibros Forskningsfond.

Vi skickar ett fint minneskort till den mejl eller adress du uppger.

För att ge en minnesgåva skicka ett mejl till info@rfcf.se med dessa uppgifter:

- Namn på den avlidne

- Begravningsdatum

- Mejl eller adress till den som minneskortet ska skickas till, t ex närmast anhörig eller begravningsbyrå

- Namn på givaren/givarna som ska stå på minneskortet

- Text, om du så önskar t ex "En sista hälsning"

- Belopp

- Betalningssätt (betalats direkt till konto eller via inbetalningskort)

- Om betalning via inbetalningskort önskas behövs namn och adress dit inbetalningskortet ska skickas

När dessa uppgifter har kommit RfCFs tillhanda skickar vi ett minneskort till närmaste anhörig och ett inbetalningskort med angivet belopp till givaren.

Det går också bra att betala in direkt till PG 37 62 16-8 (kampen för friskare liv med CF och PCD) eller PG 90 02 28-8 (forskningsfonden). Meddela i ditt mejl att inbetalning skett och skriv som meddelande den avlidnes namn.


Högtidsgåva

Att uppvakta någon genom att skänka en gåva till Kampen för friskare liv med CF och PCD eller Riksförbundet Cystisk Fibros forskningsfond kan ni göra genom att skicka ett mejl till info@rfcf.se med dessa uppgifter:

- Namn på den/de som ska uppvaktas

- Datum för uppvaktningen

- Anledning till uppvaktningen

- Fullständigt namn och mejladress eller adress till kortets mottagare

- Namn på givaren/givarna

- Belopp

- Betalningssätt (betalats direkt till konto eller via inbetalningskort)

- Om betalning via inbetalningskort önskas behövs namn och adress dit inbetalningskortet ska skickas

När dessa uppgifter har kommit RfCFs tillhanda skickar vi ett kort till den som ska uppvaktas och ett inbetalningskort med angivet belopp till givaren.

Det går också bra att betala in direkt till PG 37 62 16-8 (kampen för friskare liv med CF och PCD) eller PG 90 02 28-8 (forskningsfonden). Meddela i ditt mejl att inbetalning skett och skriv som meddelande den uppvaktades namn.


Bli månadsgivare i "Kampen för ett friskare liv med CF och PCD"!


Gör som många andra och bli hjälte hos oss genom att följa länken till vår insamlingssida https://zohero.com/fundraisers/rfcf/.

Tillsammans gör vi skillnad!

Julgåva


Nu kan ni ge bort en julgåva på valfritt belopp och stödja kampen för ett friskare liv med CF och PCD, forskning om CF eller ge bort ett medlemskap i riksförbundet cystisk fibros för ett år.

Gör så här:

För att ge bort en gåva genom att stödja kampen för ett friskare liv med CF och PCD:

Mejla: info@rfcf.se. Ange namn på givaren/givarna, namn på mottagaren/ mottagarna, och betala in pengarna till plusgiro: 37 62 16-8. Märk inbetalningen med "julgåva".

För att ge bort en gåva till forskning om CF:

Mejla: info@rfcf.se. Ange namn på givaren/givarna, namn på mottagaren/ mottagarna, och betala in pengarna till plusgiro: 90 02 28-8. Märk inbetalningen med "julgåva".

För att ge bort ett medlemskap på ett år i RfCF:

Mejla: info@rfcf.se. Ange namn på givaren/givarna, namn på mottagaren/ mottagarna, och betala in pengarna till plusgiro: 37 62 16-8. Märk inbetalningen med "julmedlemskap".

Tack för ditt stöd!

Md sk rmbild  3
Md swish logo primary cmyk
Swisha ditt stöd till kampen för ett friskare liv med CF och PCD till 123 351 31 32.
Md 90 konto
Stöd forskningen om CF och PCD i samband med födelsedag, dop, giftermål eller dödsfall. Ange på talongen att ni vill stödja forskningen för CF eller PCD. Hela verksamheten kontrolleras av Svenska insamlingskontroll. PG: 90 02 28 - 8
Md cf blad
Stöd RfCf genom att bli medlem! Medlemskapet inkl bl a CF-bladet 4 nr/år.
Md img 0099
Beställ armbandet med texten "Cure CF" i webbutiken och bidra till RfCF:s forskningsfond!
Md gava
OBS! denna metod för att skänka gåvor kommer att upphöra 1 maj
Md donera mera
Md  logga fonden citronfj rilen
Md human
Humanfonden: spara med hjärtat!
Md genia
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub