Final

Träff med föräldrar till nydiagnostiserade genomförd

Publicerad 2018-11-24 11:55
Den 29:e september arrangerade vi tillsammans med Huddinge CF-mottagning en informationsdag för föräldrar till nydiagnostiserade barn med CF.

Den 29:e september arrangerade vi tillsammans med Huddinge CF-mottagning en informationsdag för föräldrar till nydiagnostiserade barn med CF.

Läkare och sjuksköterska gav information om Cystisk Fibros. Två CF-patienter berättade om sin vardag och sina erfarenheter.

15 föräldrar närvarade under dagen och alla var väldigt positiva och nöjda med dagen.


Md fjarillustration
Stöd RfCF genom att bli medlem!
Md swish logo primary cmyk
Swisha ditt stöd till kampen för ett friskare liv med CF och PCD till 123 351 31 32.
Md stodja
Md 90 konto
Stöd forskningen om CF och PCD i samband med födelsedag, dop, giftermål eller dödsfall. Ange på talongen att ni vill stödja forskningen för CF eller PCD. Hela verksamheten kontrolleras av Svenska insamlingskontroll. PG: 90 02 28 - 8
Md img 0099
Beställ armbandet med texten "Cure CF" i webbutiken och bidra till RfCF:s forskningsfond!
Md donera mera
Md human
Humanfonden: spara med hjärtat!
Md unknown
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub