Final

Vad händer vid stängning av lungmedicin den 1/12 på Sahlgrenska?

Publicerad 2019-11-20 11:02
RfCF region Väst (Ulrica Sterky och Niklas Brandt) har vid ett möte med områdeschef Per Albertsson och verksamhetschef Charlotte Widell fått följande besked:

Då det varit mycket svårt att rekrytera sjuksköterskor och undersköterskor till avdelning 19 stod valet mellan att ha kvar en avdelning med enbart sju vårdplatser eller att under en period stänga helt, med mål att inom ett år kunna rekrytera och öppna en helt "ny" avdelning för lungmedicin i nya lokaler. Förslaget att bara ha sju vårdplatser öppna föll på sårbarheten att driva en avdelning med så liten personalstyrka, t.ex. hade det bara funnits utrymme att ha en enda sjuksköterska i tjänst nattetid. Av detta skäl valde man alltså det senare alternativet med stängning och en omstart.

Tidigare erfarenheter har visat att det kan vara lättare att rekrytera personal till enheter som är nya, eller under uppbyggnad. Den nyanställda personalen kommer att erbjudas utbildning inom området lungsjukvård innan öppnandet.

Den nya avdelningen har som mål att öppnas senast 1/12 2020.

Patienter med CF kommer under stängningen att få motsvarande vård, och motsvarande möjligheter till kontakt under jourtid, på avdelning Mava (medicinsk akutvårdsavdelning). Det är en avdelning med hög patientbeläggning men då behov finns för en patient med CF kommer man att göra omprioriteringar så att någon av de andra patienterna får flytta till en annan avdelning och på så sätt bereda plats för CF. Patienter med CF skall prioriteras att få ett eget rum på avdelningen, något som vi önskar få följa upp om ett par månader för att se om det kommer att fungera.

Personalen på Mava ska få utbildning om CF och både en kompetent sjuksköterska och en undersköterska från avd 19 kommer att finnas tillgängliga som bollplank och handledare för de övriga.

Mava har en egen avdelningsläkare men CF-läkare kommer på samma sätt som tidigare att vara de som ansvarar för den medicinska vårdplaneringen på avdelningen.

Dessvärre (!) finns inte samma plan för patienter med PCD. För patienter med PCD eller andra lungsjukdomar som söker för besvär relaterade till sin lungsjukdom kommer sjukvården att identifiera lämplig vårdplats utifrån behov, vilket kan bli på endokrin-, diabetes- eller geriatrikavdelning.

Vår upplevelse av mötet på Sahlgrenska är att vi fick utrymme att i detalj beskriva hur tufft livet för personer med CF och PCD kan vara och varför behovet att kompetent slutenvård är nödvändig i vissa av livets skeden. Vi hade en mycket bra dialog med Per och Charlotte och vi kommer att ha mailkontakt och vid behov även ha ett nytt möte i början av nästa år för att följa upp hur det går.

Ulrika Sterky/Niklas Brandt

Md fjarillustration
Stöd RfCF genom att bli medlem!
Md swish logo primary cmyk
Swisha ditt stöd till kampen för ett friskare liv med CF och PCD till 123 351 31 32.
Md stodja
Md 90 konto
Stöd forskningen om CF och PCD i samband med födelsedag, dop, giftermål eller dödsfall. Ange på talongen att ni vill stödja forskningen för CF eller PCD. Hela verksamheten kontrolleras av Svenska insamlingskontroll. PG: 90 02 28 - 8
Md img 0099
Beställ armbandet med texten "Cure CF" i webbutiken och bidra till RfCF:s forskningsfond!
Md donera mera
Md human
Humanfonden: spara med hjärtat!
Md unknown
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub