Header rfcf

RfCF Södra Norrlands årsmöte 2020

Publicerad 2020-05-02 14:52
Måndag 16 mars hade RfCF Södra Norrland årsmöte via videokonferensprogrammet Zoom. Fem röstberättigade medlemmar var närvarande.

Årsmötet beslutade att RfCF Södra Norrland under det kommande året ska delta i det nationella påverkansarbetet kring det nya läkemedlet Trikafta, och att vi även ska fortsätta sprida information om CF och PCD i samband med donationsveckan.

Under arbetet med att uppdatera medlemsregistret ska styrelsen undersöka vad föreningens medlemmar önskar att få ut av vår förening för att kunna bättre anpassa aktiviteter efter behov och önskemål. Om omständigheterna kring covid-19 tillåter planerar vi också att genomföra en medlemsaktivitet tillsammans med de övriga föreningarna i RfCF Region Norrland.

Vi har under en tid haft en dialog med lungkliniken vid Sundsvalls sjukhus gällande rutiner i kontakten med landets CF-centra. Den dialogen vill vi fortsätta, men även utvidga den till att inkludera övriga lokala sjukhus i föreningens upptagningsområde.

Under årsmötet föreslogs att vi ska undersöka möjligheten att ta fram träningskläder med RfCF:s logga, vilket bifölls.

Som ombud till förbundets kongress 2020 valdes Josef Rundström och Johanna Snellman.

Den nya styrelsen ser ut som följande:

Ordförande: Roger Olsson

Ledamöter: Ulrica Larsson, Britt-Louise Nyholm och Johanna Snellman

Ersättare: Niklas Larsson och Josef Rundström

Johanna Snellman
Md medlem2
Md kontaktaoss2
Md swish logo primary cmyk
Swisha ditt stöd till kampen för ett friskare liv med CF och PCD till 123 351 31 32.
Md qr kod
Md 90 konto logo rgb box
Stöd forskningen om cystisk fibros i samband med födelsedag, dop, giftermål eller dödsfall. Hela verksamheten kontrolleras av Svensk insamlingskontroll.
Md img 0099
Beställ armbandet med texten "Cure CF" i webbutiken och bidra till RfCF:s forskningsfond!
Md human
Humanfonden: spara med hjärtat!
Md unknown
Md antibiotikakollen
Md lederhausen annons
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub