Final

Vikten av våra regionföreningarnas arbete!

Publicerad 2019-09-10 16:44
Som nationell patientförening är RfCF del av en större rörelse som försvarar rätten till jämlik sjukvård, tillgång till nya effektiva läkemedel och bra villkor för de som behöver stöd från samhället. Men för att vi ska ha någon kraft i vårt påverkansarbete och för att vi ska vara legitima, så måste vi finnas representerade i hela landet. Våra regionföreningar är därför en mycket viktig del av vårt förbund.

Vi är berättigade till statsbidrag för att fullgöra vår uppgift, ett bidrag som är helt nödvändigt för grundfinansieringen av vår verksamhet. Bidraget gör bland annat att vi kan ha ett bemannat kansli som gör att vi kan uträtta mer. Men bidraget kommer med vissa krav. Ett av dessa krav är att vi finns representerade i hela landet och har ett visst antal lokalföreningar. Därför är den lokala verksamheten inte bara en fråga som påverkar på det lokala planet, utan något som spelar roll för hela förbundets framtid.

Hälsningar,

Johan Moström

Förbundsordförande Riksförbundet Cystisk Fibros

Md fjarillustration
Stöd RfCF genom att bli medlem!
Md swish logo primary cmyk
Swisha ditt stöd till kampen för ett friskare liv med CF och PCD till 123 351 31 32.
Md stodja
Md 90 konto
Stöd forskningen om CF och PCD i samband med födelsedag, dop, giftermål eller dödsfall. Ange på talongen att ni vill stödja forskningen för CF eller PCD. Hela verksamheten kontrolleras av Svenska insamlingskontroll. PG: 90 02 28 - 8
Md img 0099
Beställ armbandet med texten "Cure CF" i webbutiken och bidra till RfCF:s forskningsfond!
Md donera mera
Md human
Humanfonden: spara med hjärtat!
Md unknown
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub