Final

Studie för att utvärdera effekt och säkerhet av Lenabasum

Publicerat: 2019-04-25


Genom att delta i kliniska prövningar banar du väg för nya behandlingar.
Studier som publiceras här är godkända av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten.
Informationen nedan är hämtad från www.cff.org eller www.clinicaltrials.gov där du kan läsa mer (på engelska).


OM STUDIEN

Officiell titel:
A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Phase 2 Trial to Evaluate Efficacy and Safety of Lenabasum in Cystic Fibrosis

Studie ID:
JBT101-CF-002

Sponsor:
Corbus Pharmaceuticals Inc.

För förklaringar av termer, se längre ned.

ÅLDER

VIKT

MUTATIONER

FEV1%

ANTAL BESÖK

TID FÖR DELTAGANDE

≥ 12 år

≥40 kg

Inga särskilda krav

40-100%

10

32 veckor

Ytterligare inklusions- och exklusionskriterier finns. För att kunna vara med i en studie måste man uppfylla alla inklusionskriterier och inga exklusionskriterier.

Studieläkemedlet är lenabasum 20 mg, lenabasum 5 mg och placebo i ett förhållande 2:1:2. Alla tas två gånger om dagen. Behandlingstiden är 28 veckor.

För att utvärdera effekten mäts tiden det tar till den första exacerbationen och för att utvärdera säkerheten samlar man in information om eventuella biverkningar, så kallade adverse events.

Ungefär 415 personer kommer att inkluderas i studien på 100 sjukhus i Nordamerika, Australien och Europa varav 2 i Sverige.

Skåne University Hospital

Lund

Kontakt: Ulrika Lindberg 046-171450 ulrika.lindberg@skane.se

Principal Investigator: Lennart Hansson, MD, PhD

Karolinska University Hospital

Stockholm

Kontakt: Anna Hollander 08-585 816 52 anna.hollander@sll.se

Principal Investigator: Lena Hjelte, MD, PhD

Ordlista

Multicenter: studien genomförs på flera sjukhus.
Randomized: man lottar enligt ett bestämt mönster vem som får vilket preparat.
Double-Blind: varken patient eller personal vet vem som får vilken substans under studiens gång.
Placebo-Controlled: det finns en kontrollgrupp som inte får något aktivt preparat utan placebo, som ibland kallas för sockerpiller.
Phase 2: beskriver vilken fas i läkemedelsutvecklingen man är. Man har redan gjort Fas1-studier på människor där man testat läkemedlets säkerhet. Man har kommit en bra bit i läkemedelsutvecklingen, men ännu återstår mycket arbete och fler studier måste genomföras innan man kan se att det ger den effekt man önskar och det kan bli ett läkemedel som är godkänt för försäljning.
Sponsor: den som initierar och organiserar studien.

Md fjarillustration
Stöd RfCF genom att bli medlem!
Md swish logo primary cmyk
Swisha ditt stöd till kampen för ett friskare liv med CF och PCD till 123 351 31 32.
Md stodja
Md 90 konto
Stöd forskningen om CF och PCD i samband med födelsedag, dop, giftermål eller dödsfall. Ange på talongen att ni vill stödja forskningen för CF eller PCD. Hela verksamheten kontrolleras av Svenska insamlingskontroll. PG: 90 02 28 - 8
Md img 0099
Beställ armbandet med texten "Cure CF" i webbutiken och bidra till RfCF:s forskningsfond!
Md donera mera
Md human
Humanfonden: spara med hjärtat!
Md unknown
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub